„Литературните митове за Мерлин, крал Артур и Граала – топика и оригиналност на интерпретациите в няколко текста от ХІІ-ХІІІ век”


Милчева, Амелия (2009) „Литературните митове за Мерлин, крал Артур и Граала – топика и оригиналност на интерпретациите в няколко текста от ХІІ-ХІІІ век” Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2009, 154 стр. ISBN 978-954-524-687-6


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15197
 Амелия Милчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/