„Митът за крал Артур и неговите трансформации във френския роман в проза от XIII век „Смъртта на крал Артур”“


Милчева, Амелия (2005) „Митът за крал Артур и неговите трансформации във френския роман в проза от XIII век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2005, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2005, с. 47-51. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15194
 Амелия Милчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/