Информатика, компютри, комуникации, интернет.- Английско-български терминологичен речник на съкращенията. Второ, преработено издание


Тодоров, Георги (2002) Информатика, компютри, комуникации, интернет.- Английско-български терминологичен речник на съкращенията. Второ, преработено издание В.Търново, “Абагар”, 2002, 283 с


 
  
 
 
  1519
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/