„Търсенето на Светия Граал и търсенето на нови ценности”


Милчева, Амелия (2000) „Търсенето на Светия Граал и търсенето на нови ценности” сп. „Участие”, 2000, бр. 3/4, с. 51-52


 превод от старофренски език на откъс от романа в проза от ХІІІ век „Търсенето на Светия Граал”
  Превод
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15185
 Амелия Милчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/