Основи на проектирането с ПРОТЕЛ 2.0 (колектив)


Тодоров, Георги (2001) Основи на проектирането с ПРОТЕЛ 2.0 (колектив) ТУ Габрово, 2001, 32 стр.


 
  
 
 
  1518
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/