Софтуерни технологии


Вълчева, Доника (2014) Софтуерни технологии Издателство Фабер, В. Търново, 2014. ISBN 978-619-00-0152-2.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 
  15177
 Доника Вълчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/