Проблемът за злото в творчеството на Лев Шестов


Узунова, Деница (2014) Проблемът за злото в творчеството на Лев Шестов „Юбилеен сборник на Философски факултет”, Велико Търново, стр. 157 – 162


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  15171
 Деница Узунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/