Злото и връзката му с първородния грях


Узунова, Деница (2013) Злото и връзката му с първородния грях сп. „Перспективи”, бр.2, ВеликоТърново, стр. 109-115


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  15170
 Деница Узунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/