Коренът на злото и проблемът за теодицеята при Достоевски и Бердяев


Узунова, Деница (2013) Коренът на злото и проблемът за теодицеята при Достоевски и Бердяев „Перспективи”, бр.1, Велико Търново, стр.128-133


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  15169
 Деница Узунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/