Произход и същност на проблема за страданието


Узунова, Деница (2013) Произход и същност на проблема за страданието „Съвременни социални психологически изследвания”, том 4, Велико Търново, стр. 244 – 251


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  15168
 Деница Узунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/