Журналистиката - учебник и наръчник. Второ актуализирано и преработено издание


Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник. Второ актуализирано и преработено издание София: Издателство "Изток - Запад", 2017 (488 с.; авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 978-619-01-0005-8.


 Второто българско изцяло преработено издание на книгата на Щефан Рус-Мол: "Journalismus: Das Lehr- und Handbuch", съчетава най-ценното от практиката и науката – нещо, което често липсва в учебниците по журналистика. Съдържателно и увлекателно са представени функциите на журналистиката, значението на журналистическото проучване и презентирането на събраната информация, основните журналистически жанрове и спецификите на журналистическия език, особеностите на медийния мениджмънт и на редакционния маркетинг и др. Читателят научава най-важното за основните закони на журналистиката, но и за тясната й преплетеност с пиара в процеса на взаимодействие помежду им. Авторът тръгва по следите на драматичните промени в журналистиката през последните години и показва нарастващото влияние върху нея на дигитализацията и медийната конвергенция, социалните мрежи и търсачките. Иво Инджов, който е преводач и съавтор, обогатява четивото с български примери: за еволюцията на печатните медии в годините на демократичния преход, състоянието на радио- и телевизионния пазар, развитието на онлайн медиите, упадъка на журналистическия език, "българската следа в новините", нивото на журналистическите разследвания, финансирането на медиите и обучението по журналистика в страната. Инджов предлага и самостоятелна глава за основните положения и много примери за медийното право и медийната саморгулация – две все още слабо познати територии на журналистиката в България. Книгата е неотменим съветник за всички, които искат да станат журналисти или вече трупат опит в редакциите. Тя е и полезен справочник за професионалисти със съветите, които предлага – за да сверят часовника си с най-новите тенденции или да направят справка, когато се налага.
  Учебник / Учебно помагало
 Журналистика, медии, учебник, Германия, България


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15167
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/