Международноправен режим на употребата на сила.


Видин, Благой (2010) Международноправен режим на употребата на сила. София: Авангард Прима, 2010, 210 стр. ISBN 978-954-323-665-7


 
  Монография
 ООН, право по време на война, въоръжени конфликти, мироопазване


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15157
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/