Убежището в международното право.


Видин, Благой (2010) Убежището в международното право. София: Авангард прима, 2010, 216 стр. ISBN 978-954-323-693-0


 
  Монография
 Убежище, бежанци


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15156
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/