Международен механизъм на санкциите, налагани от Съвета за сигурност на ООН.


Видин, Благой (2001) Международен механизъм на санкциите, налагани от Съвета за сигурност на ООН. Сб: Ембарго и международно право. София, 2001, 20-36. ISBN 954-8214-53-9


 
  Статия
 ООН, съвет за сигурност, международни санкции, международна отговорност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15155
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/