Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операции и употреба на сила.


Видин, Благой (2000) Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операции и употреба на сила. Списание "Съвременно право", 2000, № 6, 44-56. ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 ООН, мироопазване, операции за поддържане на международния мир


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15154
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/