Международно публично право. Обща част.


Видин, Благой (1999) Международно публично право. Обща част. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски" и др., 1999. 316 стр. ISBN 954-638-066-0


 Учебник по Международно публично право - обща част, предназначен за студентите от специалност Право
  Учебник / Учебно помагало
 Международно публично право, учебен курс


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15153
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/