Проблеми на промулгацията на международните договори.


Видин, Благой (1996) Проблеми на промулгацията на международните договори. Списание "Съвременно право", 1996, № 1, 41-50. ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 Международни договори, договорно право, действие на международния договор


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15152
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/