Международноправна уредба на правата на човека и механизъм за нейното прилагане.


Видин, Благой (1995) Международноправна уредба на правата на човека и механизъм за нейното прилагане. Списание "Ново време", 1995, № 4-5, 107-118. ISSN 0323-9055


 
  Статия
 Защита правата на човека, международна закрила на човешките права


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15151
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/