Основна компютърна подготовка. Част 1 – АБ-то на РС-то (М.Тодорова)


Тодоров, Георги (2000) Основна компютърна подготовка. Част 1 – АБ-то на РС-то (М.Тодорова) Издателство “Фабер”, В.Търново, 2000, 64 стр.


 
  
 
 
  1515
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/