Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, мултимедия, презентации.(М. Тодорова, М. Гълъбов, Е.Златев)


Тодоров, Георги (1999) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, мултимедия, презентации.(М. Тодорова, М. Гълъбов, Е.Златев) Издателство “Абагар”, В.Търново, 1999, 64 стр.


 
  
 
 
  1514
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/