Международните организации в България


Захариева, Юлия (2001) Международните организации в България Правни въпроси за журналисти. С, 2001, 105-123.


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  15139
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/