Европейското гражданство. Развитие, съдържание и реализация на идеята за европейско гражданство.


Захариева, Юлия (2000) Европейското гражданство. Развитие, съдържание и реализация на идеята за европейско гражданство. Трудове по международно право, 5, 2000, 243-253.


 
  Статия
 
 Издадено
  15138
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/