Международни и европейски стандарти по защита на бежанците в българското законодателство


Захариева, Юлия (1998) Международни и европейски стандарти по защита на бежанците в българското законодателство Бежанско право в България. Сб. доклади и съобщения от науч. конференция. С, 1998, 82-90.


 
  Статия
 
 Издадено
  15137
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/