Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз.


Захариева, Юлия (1998) Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. Конституцията от 1991 година и участието на България в международните договори . С, 1998, 127-140


 
  Статия
 
 Издадено
  15136
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/