Европейски съюз. Европейско гражданство.


Захариева, Юлия (1998) Европейски съюз. Европейско гражданство. Основи на европейската интеграция. С, 1998, 89-115.


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  15135
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/