България и НАТО – със самочувствие за партньорство


Захариева, Юлия (1994) България и НАТО – със самочувствие за партньорство Списание "Национална сигурност", 1994, № 1, 7-10.


 
  Статия
 
 Издадено
  15130
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/