Основна компютърна подготовка. Част II- текстообработка и електронни таблици.(Тодорова М.)


Тодоров, Георги (1999) Основна компютърна подготовка. Част II- текстообработка и електронни таблици.(Тодорова М.) Издателство “Абагар”, В.Търново, 1999, 64 стр.


 
  
 
 
  1513
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/