България и Европейският съюз – хроника на партньорството


Захариева, Юлия (1994) България и Европейският съюз – хроника на партньорството Списание "Европа 2001", 1994, № 3, 17-18.


 
  Статия
 
 Издадено
  15129
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/