Първо документално проучване на консулските отношения на България


Захариева, Юлия (1988) Първо документално проучване на консулските отношения на България Списание "Международни отношения", 1988, № 8, 75-76.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  15127
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/