Проблемът за правата на човека в политическото противоборство между двата свята


Захариева, Юлия (1986) Проблемът за правата на човека в политическото противоборство между двата свята Списание "Ново време", 1986, № 10, 108-116.


 
  Статия
 
 Издадено
  15126
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/