Състояние и перспективи на Хелзинкския процес


Захариева, Юлия (1986) Състояние и перспективи на Хелзинкския процес Списание "Международни отношения", 1986, № 3, 36-41.


 
  Статия
 
 Издадено
  15125
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/