Принос в теорията на международните отношения


Захариева, Юлия (1985) Принос в теорията на международните отношения Списание "Ново време", 1985, № 12, 121-122.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  15122
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/