Ролята на международното право в процеса на преустройството на международните отношения в условията на разведряване


Захариева, Юлия (1978) Ролята на международното право в процеса на преустройството на международните отношения в условията на разведряване Списание "Международни отношения", 1978, № 5, 25-35.


 
  Статия
 
 Издадено
  15119
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/