Проблеми на международноправното регулиране на интеграционните процеси между HP България и СССР


Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международноправното регулиране на интеграционните процеси между HP България и СССР Списание "Инст. междунарюодни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 73 с.


 
  Студия
 
 Издадено
  15117
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/