Проблеми на международната персоналност на Европейската икономическа общност


Захариева, Юлия (1977) Проблеми на международната персоналност на Европейската икономическа общност Списание "Инст. международни отношения и социалистическа интеграция", 1977. 66 с.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15116
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/