Проблемът за международноправното регулиране на икономическите отношения между страните от СИВ и ЕИО


Захариева, Юлия (1977) Проблемът за международноправното регулиране на икономическите отношения между страните от СИВ и ЕИО Списание "Международни отношения", 1977, № 4, 117-125.


 
  Статия
 
 Издадено
  15115
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/