Проблеми на международноправното регулиране на социалистическата икономическа интеграция


Захариева, Юлия (1974) Проблеми на международноправното регулиране на социалистическата икономическа интеграция Списание "Международни отношения", 1974, № 3, 31-37


 
  Статия
 
 Издадено
  15114
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/