Форма на договорните правоотношения, възникващи при доставката на стоки от внос


Захариева, Юлия (1972) Форма на договорните правоотношения, възникващи при доставката на стоки от внос Списание Правна мисъл, 1972, № 5, 40-46.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15113
 Юлия Захариева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/