Явление лексической аналогии (на материале русского и болгарского языков). – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 46, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1996, с. 469-479. ISSN 0861- 0312.


Ганчева, Магдалена (1996) Явление лексической аналогии (на материале русского и болгарского языков). – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 46, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1996, с. 469-479. ISSN 0861- 0312. В.Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15110
 Магдалена Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/