О сочетаемости русско-болгарских лексических аналогов. – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 50, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1997, с. 293-302. ISSN 0861-0312.


Ганчева, Магдалена (1997) О сочетаемости русско-болгарских лексических аналогов. – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 50, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1997, с. 293-302. ISSN 0861-0312. В.Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15108
 Магдалена Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/