Лексикографирование русско-болгарских аналогов как аспект их сопоставительного описания. – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 61, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1998, с. 317-324. ISSN 0861- 0312.


Ганчева, Магдалена (1998) Лексикографирование русско-болгарских аналогов как аспект их сопоставительного описания. – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 61, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1998, с. 317-324. ISSN 0861- 0312. В.Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15104
 Магдалена Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/