Програмиране и използване на компютри 2. Turbo Pascal 7.0 – Процедури, функции и компонентни типове данни(М.Тодорова, Л.Цеков)


Тодоров, Георги (1999) Програмиране и използване на компютри 2. Turbo Pascal 7.0 – Процедури, функции и компонентни типове данни(М.Тодорова, Л.Цеков) Технически университет Габрово, 1999, 32 стр.


 
  
 
 
  1510
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/