Из дебрите на съзнанието


Христова, Христина (2004) Из дебрите на съзнанието Велико Търново: Астарта, 2004, ISBN 954-8324-38-5, COBISS.BG-ID 1042749668


 Монографията изследва наративните модели в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на 20.век.
  Монография
 нарация, аз-повествование, персонаж, съзнание, несъзнавано


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  15093
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/