Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод – Iч.


Ганева, Ана (2015) Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод – Iч. Велико Търново: Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, 2015, 91 с. ISBN 979-0-707690-07-9 COBISS.BG-ID 12733183972


 Идеята за издаването на сборник със северняшки песни в съпровод на пиано принадлежи на преподавателката по народно пеене във Великотърновския университет д-р Ана Борисова. Талантлива певица и педагог с изявени качества и постижения, тя влага огромни усилия съвременното художествено битие на българския фолклор да съхранява чистотата на диалектните му особености. Родена в Северна България, получила своето образование в Плевен и Велико Търново, Ана Борисова прави първите си стъпки като преподавател с деца, ученици и студенти, носители преди всичко на северняшката фолклорна традиция. Ето защо тя приема като дълг и мисия идеята песните от този край да имат своето достойно място в репертоара на младите народни изпълнители. Поетичното заглавие „Северняшки славеи” е „запазена марка” на Ана Борисова и ясно показва духовната приемственост на сборника с проведените конкурси под същия надслов, организирани от нея в предходните години. Композиторите – автори на клавирните съпроводи в сборника, са утвърдени майстори в жанра. Художественото качество на изданието се изразява в това, че всяка песен носи творческата индивидуалност на своя аранжор и същевременно всички те се обединяват в единство. Стиловата общност е резултат от умението на авторите да съхранят естествената красота на мелодиите и с пестеливи, но талантливо намерени хармонични и клавирни средства да й дадат многогласната дълбочина на съвременното музикално мислене. Вярвам, че сборникът ще заеме своето достойно място във вокалното израстване и сценичните изяви на новите поколения народни певци. На добър път! Доц. д-р Марияна Булева
  Книга
 народни песни, клавирен съпровод, северняшка фолклорна облас


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15089
 Ана Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/