ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ


Топалова, Таня (0) ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ


 Статията разглежда италианските заемки в сферата на икономиката и финансите. Акцентира се върху предпоставките за навлизането им в българския, върху езиците, които посредничат при заемането и върху високата степен на адаптация на заетите термини.
  Доклад
 заемки, италианизми, термини, финанси, икономика, търговия
 Под печат
  15088
 Таня Топалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/