ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ


Топалова, Таня (2017) ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, vol. 36/1


 Статията разглежда италианските заемки в сферата на икономиката и финансите. Акцентира се върху предпоставките за навлизането им в българския, върху езиците, които посредничат при заемането и върху високата степен на адаптация на заетите термини.
  Статия
 заемки, италианизми, термини, финанси, икономика, търговия


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  15088
 Таня Топалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/