ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК


Топалова, Таня (0) ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Годишник на департамент „Романистика и германистика“.


 The article examines the main thematic groups of Italian loanwords in the Bulgarian language. Italianisms could be found in almost all areas of our lives. Their frequency is the highest in the fields of arts, economics, food, architecture, crafts, fashion and others.
  Статия
 заемки, италианизми, тематични групи, специални термини
 Под печат
  15087
 Таня Топалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/