Джоузеф Конрад: писането като разговор със сенки. Сянка, име и плът в „Личен дневник”


Григорова, Маргрета (2012) Джоузеф Конрад: писането като разговор със сенки. Сянка, име и плът в „Личен дневник” „Пространствата на словото“, Юбилеен сборник в чест на 65 годишнината от рождението на проф. дфн Светлозар Игов, т.2, Ред. К. Протохристова и др., София : Боян Пенев, 2012, 125-139, ISBN 978-954-8712-84-2 COBISS.BG-ID 1252405476


 
  Статия
 
 Издадено
  15079
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/