Спектрални характеристики на акустични шумови сигнали с природен произход


Трифонов, Тихомир (2014) Спектрални характеристики на акустични шумови сигнали с природен произход Университетска годишна научна конференция 2014, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 3-4 Юли 2014г.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Физически науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences

 Под печат
  15071
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/