Компютърни системи за обучение.(колектив)


Тодоров, Георги (1996) Компютърни системи за обучение.(колектив) Издетелство на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996 162 с.


 
  
 
 
  1507
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/