Експериментално изследване на звукови отпечатъци на тактически оръжейни системи


Трифонов, Тихомир (2014) Експериментално изследване на звукови отпечатъци на тактически оръжейни системи Университетска годишна научна конференция 2014, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 3-4 Юли 2014г.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Математика
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Под печат
  15069
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/